OfertaOferta

Audyt wizerunkowy

 

Strategiczne podejście do działań public relations jest czymś, co najbardziej charakteryzuje naszą pracę. Pierwszym etapem podejmowanych przez nas zadań jest zewnętrzny audyt wizerunkowy, a w przypadku dużych przedsiębiorstw również wewnętrzny. Przeprowadzany przez nas audyt komunikacyjny obejmuje m.in. dokładny wywiad z osobami wskazanymi przez Klienta, które swoją wiedzą i doświadczeniem mogą wpłynąć na kształt i kierunek działań strategii komunikowania.

Analizie poddajemy także publikacje prasowe i internetowe odnoszące się do firmy. Zebrane w ten sposób dane pozwalają sformułować strategię komunikacji.

Naszym Klientom oferujemy również audyt reputacji i zaufania, a także badania fokusowe. W ramach tych działań przeprowadzamy dyskusje ze wskazanymi przez Klienta grupami, na bieżąco rejestrując ich przebieg i wnikliwie analizując wypowiedzi. Pozwala nam to nie tylko zbadać nastawienie otoczenia do naszego Klienta, lecz również poznać motywy, jakimi kierują się potencjalni konsumenci podczas zakupów czy wyboru kontrahenta.

Badaniom podlega także komunikacja wewnętrzna.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+