OfertaOferta

Strategia działań komunikacyjnych

 

W oparciu o zebrane podczas wywiadów i audytów informacje, tworzymy strategię komunikacyjną, która jest nieodłącznym elementem nowoczesnej firmy. Solidnie opracowana koncepcja i mapa działań są punktem odniesienia w codziennych działaniach PR dla wszystkich osób zaangażowanych w działania komunikacyjne.

Dla każdego z klientów tworzymy szczegółową analizę SWOT i wykazujemy, które z działań warto podjąć w pierwszej kolejności. Na tej podstawie wdrażane są stopniowo kolejne narzędzia w taki sposób, aby przekaz miał coraz większy zasięg i coraz skuteczniej docierał do pożądanych grup odbiorców.

Celem realizowanej przez nas strategii jest stworzenie komunikatów wyróżniających  dany produkt czy markę. Strategia dotyczy nie tylko działań zewnętrznych, ale także wewnętrznych – celem naszych działań jest też odpowiednia organizacja komunikacji między kierownictwem firmy a pracownikami oraz aktywizacja samych pracowników.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+