OfertaOferta

Szkolenia

 

Dajemy wędkę, a nie rybę  – to motto profesjonalnych trenerów.

Na zorganizowanym przez nas szkoleniu Klienci dostają do ręki najwyższej klasy narzędzia komunikacyjne. Poprzez interaktywne symulacje i treningi, słuchacze naszych szkoleń poznają sekrety praktyki doskonałego komunikowania.

W zakresie szkoleń nasza oferta jest bardzo szeroka, gdyż prowadzimy szkolenia typu tailor-made, czyli dostosowane do potrzeb poszczególnych klientów. Wieloletnie doświadczenie akademickie naszego zarządu pozwala nie tylko na profesjonalną organizację szkoleń, ale przede wszystkim na odpowiednie podejście metodologiczne. Dzięki temu z naszych szkoleń można wynieść dobrze ugruntowaną wiedzę.


Prowadzimy szkolenia i doskonalenie na różnych poziomach zaawansowania:

- wykłady bazowe,
- warsztaty diagnostyczne,
- gry symulacyjne,
- symulacje w czasie rzeczywistym,
- pełne treningi medialne.
 
O różnej tematyce m. in.:

- zaradzanie sytuacja kryzysową,
- wystąpienia publiczne – także w radiu i telewizji,
- komunikowanie z mediami,
- komunikowanie wewnętrzne,
- budowanie zespołów i relacji wewnętrznych,
- techniki motywacji,
- negocjacje.


Na różnych poziomach zarządzania:

- zarządu,
- management,
- pracownicy wykonawczy.

Dla różnych podmiotów:

- organy rządowe i samorządowe m.in. Kancelaria Premiera RM, urzędy wojewódzkie i marszałkowskie, urzędy miejskie,
- firmy komercyjne m.in. Enea, Tauron, Hochland, Volkswagen, Orlen,
- uczelnie wyższe m.in. UAM Poznań, UEP, WSB, UW.

^

© 1994-2024 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+