OfertaOferta

Przeciwdziałanie

 

Zaplanowanie działań PR kryzysowego jest nieodłącznym elementem strategicznego podejścia do prowadzonych przedsięwzięć.

W tym obszarze oferujemy naszym Klientom opracowanie mapy potencjalnych zagrożeń oraz zidentyfikowanie głównych autorytetów opiniotwórczych i pozyskanie ich przychylności. Działania te pozwalają na stworzenie procedury postępowania i komunikowania się w sytuacjach kryzysowych.

Ze swojej strony zapewniamy również monitoring nastrojów społecznych i nastawienia mediów oraz przygotowanie pracowników firmy do sytuacji kryzysowej.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+