OfertaOferta

Instagram

 

Instagram zyskuje na popularności wśród polskich użytkowników, gdyż wpisuje się w trend szybkiego przekazywania informacji w sposób obrazkowy, a zatem łatwo zrozumiały dla odbiorców.

Wykorzystując potencjał tego narzędzia wywołujemy  wśród grupy docelowej pozytywne skojarzenia, zaciekawienie produktem/marką.

Działamy w taki sposób, aby Instagram był sprzężony z profilem na Facebooku, dzięki czemu możemy osiągnąć efekt synergii.
 

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+