Dane firmy

 

Prelite Sp. z o.o.


ul. Zeylanda 4/6, 60 - 808 Poznań

NIP 778-10-16-056


tel. +48 61 855 14 53 do 55

fax. +48 61 855 14 53      

email: sekretariat@prelite.pl


Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, w VIII Wydziale Gospodarczym
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem rejestrowym KRS 0000195119.
Wysokość kapitału zakładowego 100 tys. PLN

^

© 1994-2024 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+