Zarząd

 

Dr hab. Waldemar Rydzak – Prezes Zarządu

 

Interesuje się komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych, planowaniem strategicznym oraz Internetem PR, w czym jest niezastąpionym specjalistą.

Autor pierwszej w kraju rozprawy habilitacyjnej z zakresu komunikowania w sytuacjach kryzysowych. Twórca i realizator wielu kampanii i strategii dla czołowych polskich i zagranicznych firm (m.in. PTC, KGHM, METRO Group). Członek międzynarodowego zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Krishnamurthy Sriramesha z Nanyang University w Singapurze. Koordynator największego w Europie projektu badawczego z zakresu strategii komunikowania -  European Communiction Monitor.

Oprócz prowadzenia agencji public relations spełnia się naukowo jako doktor habilitowany w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

 

 

Dr hab. Jacek Trębecki – Wiceprezes Zarządu


Pasjonat internal relations oraz psychologii PR. Specjalizuje się w zakresie komunikowania wewnętrznego, kampanii społecznych oraz nawiązywania relacji z mediami. Swoją rozprawę habilitacyjną poświęcił obszarom komunikacji wewnętrznej.

Autor kilkuset  strategii PR i szkoleń, pracował dla największych podmiotów w kraju (m.in Orlen, PTC, KGHM, Lasy Państwowe, Kulczyk Holding, Siemens, Henkel) i zagranicy (Rząd Federacji Rosyjskiej, JTT Tobacco, METRO Group). Członek jury branżowego konkursu „Złote  Spinacze”, EUPRERA (The European Public Relations Education and Research Association), PTE, PSPR i SAUEP.

Przeprowadził wiele badań, m.in.  wraz z zespołem prof. Krishanmurty Sriramesha z Nanyang University w Singapurze, prof. Alana Freitaga w Uniwersytetu Północnej Karoliny w USA. Autor ponad 60 publikacji specjalistycznych: recenzji, rozdziałów w monografiach i podręcznikach, artykułów itd.

Poza pracą zawodową aktywny jest w środowisku naukowym – posiada tytuł doktora habilitowanego w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gdzie dzieli się swoją wiedzą z zakresu PR.

^

© 1994-2024 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+