Dr hab. Waldemar Rydzak

Prezes Zarządu

 

Interesuje się komunikowaniem w sytuacjach kryzysowych, planowaniem strategicznym oraz Internetem PR, w czym jest niezastąpionym specjalistą.

Autor pierwszej w kraju rozprawy habilitacyjnej z zakresu komunikowania w sytuacjach kryzysowych. Twórca i realizator wielu kampanii i strategii dla czołowych polskich i zagranicznych firm (m.in. PTC, KGHM, METRO Group). Członek międzynarodowego zespołu badawczego pod kierownictwem prof. Krishnamurthy Sriramesha z Nanyang University w Singapurze. Koordynator największego w Europie projektu badawczego z zakresu strategii komunikowania -  European Communiction Monitor.

Oprócz prowadzenia agencji public relations spełnia się naukowo jako doktor habilitowany w Katedrze Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

^

© 1994-2022 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+