Czwartki lekkoatletyczne BZWBK

 

Klient:
BZ WBK / Fundacja Bank Dziecięcych Uśmiechów

Lokalizacja:
Poznań / Departament Promocji Marki

Zasięg:
ogólnokrajowy, skoncentrowany przede wszystkim na miejscowościach, w których odbywały się rozgrywki Czwartków Lekkoatletycznych BZ WBK

Grupy docelowe:
- klienci banku: rodziny z co najmniej jednym dzieckiem w wieku do 13 lat oraz pozostali klienci,
- pracownicy banku.

Cel:
- budowanie wizerunku banku BZ WBK jako instytucji odpowiedzialnej społecznie,
- wzmacnianie pozytywnych relacji BZ WBK z obecnymi i potencjalnymi klientami  oraz pracownikami, a także uzyskanie poparcia dla działań prowadzonych przez bank,
- zachęcenie dziennikarzy do publikacji materiałów na temat sportu młodzieżowego.

Realizacja i program:
- przygotowanie kluczowych komunikatów i strategii komunikującej działalność BZ WBK z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu,
-stworzenie i realizacja planu oprawy medialnej finałów miejskich oraz finału ogólnopolskiego Czwartków Lekkoatletycznych BZ WBK,
- zaproszenie znanych sportowców na finały miejskie we Wrocławiu, Poznaniu i Warszawie oraz ogólnopolskie w Warszawie,
-przygotowywanie i dystrybucja informacji prasowych, aranżowanie wywiadów.

Efekt:
Czwartki Lekkoatletyczne BZ WBK zagościły na łamach prasy regionalnej i ogólnokrajowej, w stacjach radiowych oraz w telewizji w sumie w ponad 100 publikacjach podczas dwóch miesięcy trwania finałowych rozgrywek.

Relacja z finału w Warszawie trafiła do programów sportowych Telewizji Polskiej.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+