Strefa Kibica UEFA Euro 2012 w Poznaniu

 

Klient:  
Euro Poznań 2012

Lokalizacja:
Poznań

Zasięg:
woj. wielkopolskie

Grupy docelowe:
- potencjalni goście Strefy Kibica w Poznaniu: poznaniacy, Wielkopolanie (w tym odrębna grupa rodziny, młodzież/dzieci), kibice, turyści z Polski,
- mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze z centrum miasta,
 - środowisko opiniotwórcze: media (lokalne, regionalne i krajowe),
- przedstawiciele organizacji i instytucji kulturalnych, artystycznych,
- celebryci.


Cel:
- zwiększenie świadomości  mieszkańców na temat Strefy Kibica (w styczniu 2012 tylko co 2 osoba na 195 respondentów wiedziała, że Strefa Kibica jest otwarta także dla poznaniaków i mieszkańców Wielkopolski, a tylko co 5 zapytany dysponował informacją, że Strefa ma w swojej ofercie propozycje dla rodzin z dziećmi,
- zbudowanie zaufania dla przedsięwzięcia oraz podmiotów go realizujących wśród mieszkańców Poznania i Wielkopolski,
- zyskanie poparcia dla prowadzonych działań społeczno-kulturalnych,
- zaangażowanie mieszkańców w realizację przedsięwzięcia poprzez godne reprezentowanie Miasta-Gospodarza EURO 2012,
- kreowanie wizerunku i promocja Poznania za pośrednictwem Oficjalnej Strefy Kibica,
- zachęcenie do uczestnictwa w kulturalnym wymiarze strefy  EURO 2012,
- zintegrowanie  mieszkańców Poznania do aktywności w strefie kibica,
- pokazanie Poznania jako miejsca gościnnych, umiejących się wspólnie bawić ludzi.


Realizacja i program:
- przygotowanie strategii w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań,
- bieżące działania mediami,
- ścisła współpraca w zakresie PR z Miastem Poznań, operatorem strefy oraz niezbędnymi jednostkami,
- działania social media (wsparcie Facebooka Miasta Poznania – komunikowanie o Strefie Kibica, Twitter i Fotoportal),
- organizacja konferencji prasowej, briefingu prasowego,

 Aktywizacja kulturalna:
- występy teatralne (Teatr Porywacze Ciał, Poznański Teatr Tańca),
- koncerty gwiazd (ponad 60 zróżnicowanych muzycznie koncertów i występów artystycznych)
- konkurs design (konkurs na siedzisko – ekologiczne krzesło do sfery )

Aktywizacja  różnych grup mieszkańców w ramach której zorganizowano:
Strefę Junior
- 32 tysięcy dzieciaków w różnym wieku
- 30 tysięcy certyfikowanych kopnięć do bramki Kick Point
- ponad tysiąc marzeń na „bramce marzeń”
- ok. 820 medali i pucharów w ramach Fabryki Trofeów Osobistyc

Dzień Sąsiada
- zaproszenie mieszkańców najbliższych okolic – sąsiadów strefy – utworzenie dla nich Strefy Komfort
- program artystyczny – koncert Elektrycznych Gitar,

Krewni EURO
-  zorganizowanie w strefie zbiórki krwi (w akcji finałowej 23 czerwca 305 osób oddało łącznie 137 litrów krwi)

Efekt:
Strefa Kibica w ramach EURO 2012 na długo zostanie zapamiętana przez Wielkopolan, a także przez wielu innych gości, którzy bawili się wspólnie w przygotowanej strefie.

W dniu meczu Polska – Rosja odnotowaliśmy rekord - 60,5 tysiąca uczestników.

Dzięki bieżącym informacjom świadomość Wielkopolan na temat Strefy Kibica znacząco wzrosła zaledwie w ciągu kilku miesięcy. W styczniu 2012 jedynie 27,18% zadeklarowało zamiar odwiedzenia poznańskiej Fan Zone, pół roku później (lipiec) zdecydowana większość badanych Wielkopolan (93%) korzystała z Oficjalnej Strefy Kibica w Poznaniu.

Ostatecznie, blisko 97% badanych stwierdziło, że Strefa wpłynęła pozytywnie na wizerunek miasta.

 

Zobacz prezentację na Slideshare

^

© 1994-2024 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+