BuildDesk

 

Klient:
BuildDesk Polska


Zasięg:
ogólnokrajowy

Grupy docelowe:
- audytorzy i doradcy energetyczni  (osoby, które po 1 stycznia 2008 roku zostały  uprawnione do wystawiania certyfikatów energetycznych),
- osoby aspirujące do powyższej grupy, w tym studenci uczelni prowadzących studia podyplomowe z zakresu efektywności energetycznej oraz osoby biorące udział w kursach przygotowujących do egzaminów uprawniających do wystawiania certyfikatów energetycznych,
- uczelnie oraz kadra naukowa prowadząca studia podyplomowe z zakresu auditingu i certyfikacji oraz organizacje prowadzące takie kursy,
-inżynierowie budownictwa oraz zrzeszające ich organizacje.

Cel:
- osiągnięcie wysokiej rozpoznawalności firmy BuildDesk, jej produktów i usług wśród audytorów,
- wypracowanie reputacji eksperta na rynku efektywności i certyfikacji energetycznej.
- obecność BuildDesk Polska w mediach branżowych i ogólnoinformacyjnych
- wypracowanie pozycji współpracownika i partnera dla przyszłych osób/firm świadczących usługi z zakresu certyfikacji energetycznej i auditingu
- wypracowanie pozycji w pierwszej trójce dostawców oprogramowania używanego przez audytorów energetycznych

Realizacja:
- propagacja wiedzy ogólnej na temat profilu działalności firmy BuildDesk Polska,
- propagacja informacji szczegółowej zapewniająca wzrost rozpoznawalności firmy, jej produktów i usług -  wzmożona kampania informacyjna dotyczącą narzędzi i usług doradczych firmy BuildDesk na polskim rynku, skierowana głównie do audytorów i osób zajmujących się certyfikacją energetyczną,
- propagacja informacji specjalistycznej połączona z dialogiem - zwiększona ekspansja w dotarciu do wszystkich grup docelowych oraz dywersyfikacja wykorzystywanych kanałów komunikowania,
- organizowanie szkoleń, projektów edukacyjnych, konferencji prasowych  i wydarzeń branżowych,
- działania strategiczne związane z kreowaniem reputacji BuildDesk Polska,
- pomoc w przygotowaniu panelu dyskusyjnego na BUDMA 2010

Efekt:
Punktem wyjścia w 2008 roku była całkowita nieznajomość firmy BuildDesk Polska na rynku polskim, a efektem finalnym, potwierdzonym badaniami wykonanymi w 2010 i 2011 roku, wysoka rozpoznawalność BuildDesk wśród grupy docelowej.

W 2011 roku 65,1% respondentów uznało, że firma BuildDesk Polska jest rozpoznawalną marką wśród audytorów i certyfikatorów. Z kolei 54% było zdania, że BuilDesk Polska działa na rzecz rozwoju rynku certyfikacji.

Firma BuildDesk  osiągnęła drugie miejsce w rankingu popularności programów używanych przez audytorów, a także osiągnęła ugruntowaną pozycję eksperta w branży efektywności energetycznej.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+