ReputacjaReputacja

Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru

Improwizacja czy planowe działanie – jak komunikować się w sytuacjach kryzysowych?

W jaki sposób zmieniło się postrzeganie sytuacji kryzysowych w ciągu ostatnich 10 lat? Jak zmieniły się zachowania przedsiębiorstw stających w obliczu tego typu okoliczności? Czy plany komunikowania opracowane na wypadek zagrożeń są niezbędne, aby skutecznie opanować sytuację kryzysową lub wykorzystać szansę do przeprowadzenia zmian?

Wyczerpujące odpowiedzi na temat sposobów skutecznego komunikowania się organizacji w sytuacjach kryzysowych można znaleźć w najnowszej książce pt. „Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru”, opracowanej przez prezesa Prelite Public Relations dra hab. Waldemara Rydzaka.

Dotychczas dominująca była opinia, że organizacje powinny otwarcie komunikować się z otoczeniem oraz posiadać plan postępowania na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowej. – Studia literatury wydawanej poza głównym nurtem public relations oraz wieloletnia praktyka w biznesie doprowadziły mnie do zaskakujących wniosków. Nie ma na świecie rzetelnych badań, które potwierdzałyby słuszność tez głoszących, że jedynie otwarte i zaplanowane wcześniej działania informacyjne są kluczem do sukcesu w sytuacji kryzysowej. Takie opinie powstały na podstawie pojedynczych obserwacji firm. W związku z tym generalizowanie oraz rozciąganie wniosków i zaleceń na wszystkie podmioty gospodarcze jest niewskazane – mówi dr hab. Waldemar Rydzak.

Uważa on, że istniejąca wiedza o zachowaniach informacyjnych podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych ujęta w literaturze przedmiotu jest niepełna i rozproszona. Dr hab. Waldemar Rydzak podkreśla, że w działaniach informacyjnych nie można pominąć wpływu czynników mikro-, mezo- i makroekonomicznych (np. kulturowych czy demograficznych), a także oczekiwań interesariuszy. W książce „Reputacja a działania informacyjne organizacji w sytuacjach kryzysowych i determinanty ich wyboru” wskazuje, że w działaniach antykryzysowych jest miejsce nie tylko na te oparte o wcześniej opracowany plan, ale także na racjonalną improwizację, która zwiększa elastyczność organizacji i przyspiesza dostosowanie działań do zachodzących zmian. – Nie ma uniwersalnej reguły. Są wydarzenia, do których można się wcześniej przygotować. Zdarzają się jednak sytuacje, w trakcie których lepiej nie stosować uniwersalnych szablonów, bo mogą bardziej zaszkodzić niż pomóc – twierdzi dr Waldemar Rydzak. Z tego też względu rynek usług public relations w zakresie komunikowania w kryzysie jest niezagrożony. Zawsze przyda się ekspert, który będzie w stanie określić typ zaistniałej sytuacji kryzysowej i wskaże właściwy sposób postępowania, również w zakresie sposobów komunikowania się z interesariuszami organizacji.

Książka dostępna jest w sprzedaży w księgarni Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+