ReputacjaReputacja

Publikacje

W obszarze naszej działalności publicystycznej znajdują się takie zagadnienia jak: rynek, firma, reputacja, zaufanie, informacja, kryzys, komunikowanie w sytuacjach kryzysowych, komunikowanie wewnętrzne. Często analizowane pod kątem takich czynników jak emocje i zachowania ludzi co umożliwia sklasyfikowanie ich w ramach tematyki: ekonomia behawioralna / ekonomia heterodoksyjna.

Starając się przybliżyć te zagadnienia,  w ramach działalności naukowej przygotowujemy i publikujemy książki, w których propagujemy wiedzę naszym zdaniem najlepiej odzwierdziedlającą istotę działań public relations, komunikowania, zaufania, reputacji i ich wzajemnych relacji.

^

© 1994-2023 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+