OfertaOferta

Artykuły eksperckie

 

Naszych kontaktów z mediami nie zawężamy wyłącznie do komunikatów prasowych. W imieniu Klientów przygotowujemy również artykuły eksperckie, których celem jest przekazanie ciekawej, specjalistycznej wiedzy na dany temat.

W ten sposób mamy szansę na zaprezentowanie nie tylko marki, ale i Klienta jako eksperta w danej dziedzinie. Korzyść odnosi także druga strona, gdyż artykuł ekspercki, poprzez swoją merytoryczną wartość, zwiększa atrakcyjność danego tematu.

Tworzone przez nas materiały mają charakter dziennikarski, nie reklamowy, co wielokrotnie spotkało się z docenieniem ze strony dziennikarzy. Na podstawie naszego doświadczenia w kontaktach z mediami branżowymi możemy stwierdzić, że jest to najlepszy sposób na zdobycie zaufania dziennikarzy i zapewnienie naszym klientom obecności w mediach.

^

© 1994-2021 Prelite Public Relations. Wszystkie prawa zastrzeżone. Google+